Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6857 3705
Pedagogičtí pracovníci: 2865 1189
Profesoři: 327 54
Docenti: 590 173
Odborní asistenti: 1350 639
Asistenti: 270 154
Lektoři: 252 144
Odborní a techničtí pracovníci: 2728 1486
Ostatní zaměstnanci: 1338 1055
Celkový počet externích pracovníků: 2894 1532
Celkový počet vyučujících: 5192 2432
zaměstnanců: 3603 1588
studentů: 406 255
externistů: 1793 905
Celkový počet studentů: 29279 18278
bakalářské studijní programy: 13601 8505
z toho v kombinované formě: 1402 960
magisterské studijní programy: 6582 4300
z toho v kombinované formě: 201 187
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 6850 4299
z toho v kombinované formě: 1270 911
doktorské studijní programy: 2246 1174
z toho v kombinované formě: 344 177

platné ke dni 14. 6. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info