Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6598 3526
Pedagogičtí pracovníci: 2785 1141
Profesoři: 320 57
Docenti: 570 166
Odborní asistenti: 1300 586
Asistenti: 275 163
Lektoři: 237 137
Vědeckovýzkumní pracovníci: 83 32
Odborní a techničtí pracovníci: 2609 1413
Ostatní zaměstnanci: 1288 998
Celkový počet externích pracovníků: 4201 2242
Celkový počet vyučujících: 5215 2396
zaměstnanců: 2963 1221
studentů: 390 225
externistů: 1862 950
Celkový počet studentů: 33285 20766
bakalářské studijní programy: 15901 9835
z toho v kombinované formě: 1831 1217
magisterské studijní programy: 7045 4568
z toho v kombinované formě: 214 200
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 7772 5009
z toho v kombinované formě: 1794 1318
doktorské studijní programy: 2567 1354
z toho v kombinované formě: 403 201

platné ke dni 2. 12. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info