Budova PedF, Poříčí 9, budova A, Hlavní budova

Katedra historie

Sídlo: Poříčí 945/9, 603 00 Brno, budova A
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 1
Pedagogičtí pracovníci: 7 0
Profesoři: 2 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 3 0
Asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 8 0
zaměstnanců: 7 0
externistů: 1 0

platné ke dni 7. 8. 2020