Budova PedF, Poříčí 31, budova D, Pedagogická fakulta

Katedra hudební výchovy

Sídlo: Poříčí 538/31, 603 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
telefon: 549 49 1622
549 49 8562
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 7
Pedagogičtí pracovníci: 14 6
Profesoři: 1 0
Docenti: 5 1
Odborní asistenti: 6 4
Lektoři: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 4 1
Celkový počet vyučujících: 20 8
zaměstnanců: 14 6
studentů: 4 2
externistů: 2 0
Celkový počet doktorských studentů: 6 4
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 12. 8. 2020