Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 7
Pedagogičtí pracovníci: 12 7
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 5 3
Asistenti: 2 2
Lektoři: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 2 0
Celkový počet vyučujících: 12 7
zaměstnanců: 11 7
externistů: 1 0

platné ke dni 5. 6. 2020