Budova PedF, Poříčí 7, budova B,

Katedra českého jazyka a literatury

Adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno, budova B
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 17 10
Pedagogičtí pracovníci: 16 9
Docenti: 4 2
Odborní asistenti: 11 7
Asistenti: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 18 9
zaměstnanců: 16 9
studentů: 2 0
Celkový počet doktorských studentů: 3 0

platné ke dni 4. 8. 2020