Budova PedF, Poříčí 7, budova B,

Katedra českého jazyka a literatury

Adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno, budova B
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 18 11
Pedagogičtí pracovníci: 17 10
Docenti: 4 2
Odborní asistenti: 12 8
Asistenti: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 2
Celkový počet vyučujících: 22 13
zaměstnanců: 17 10
studentů: 3 1
externistů: 2 2
Celkový počet doktorských studentů: 4 1

platné ke dni 17. 11. 2019