Budova PedF, Poříčí 31, budova D, Pedagogická fakulta

Katedra občanské výchovy

Sídlo: Poříčí 538/31, 603 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
telefon: 549 49 1622
549 49 1687
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 10 4
Pedagogičtí pracovníci: 9 3
Profesoři: 1 0
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 3 1
Asistenti: 1 0
Lektoři: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet vyučujících: 8 3
zaměstnanců: 8 3

platné ke dni 7. 8. 2020