Budova PedF, Poříčí 31, budova D, Pedagogická fakulta

Katedra technické a informační výchovy

Sídlo: Poříčí 538/31, 603 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
telefon: 549 49 3532
549 49 6434
549 49 8560
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 7
Pedagogičtí pracovníci: 12 5
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 8 5
Asistenti: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 2 1
Celkový počet vyučujících: 14 6
zaměstnanců: 14 6

platné ke dni 1. 10. 2020