Budova PedF, Poříčí 31a, CVIDOS, Pedagogická fakulta

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Sídlo: Poříčí 538/31, 603 00 Brno, CVIDOS
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon: 549 49 7271
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 18 14
Pedagogičtí pracovníci: 9 7
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 8 7
Odborní a techničtí pracovníci: 6 6
Ostatní zaměstnanci: 3 1
Celkový počet externích pracovníků: 55 39
Celkový počet vyučujících: 13 10
zaměstnanců: 11 8
externistů: 4 3

platné ke dni 17. 11. 2019