Budova PedF, Poříčí 31a, CVIDOS, Pedagogická fakulta

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Sídlo: Poříčí 538/31, 603 00 Brno, CVIDOS
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
telefon: 549 49 7271
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 16 12
Pedagogičtí pracovníci: 9 7
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 8 7
Odborní a techničtí pracovníci: 4 4
Ostatní zaměstnanci: 3 1
Celkový počet externích pracovníků: 47 37
Celkový počet vyučujících: 19 14
zaměstnanců: 11 8
externistů: 11 7

platné ke dni 1. 12. 2020