Budova PedF, Poříčí 31a, CVIDOS, Pedagogická fakulta

Institut výzkumu školního vzdělávání

Sídlo: Poříčí 538/31, 603 00 Brno, CVIDOS
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
telefon: 549 49 1622
549 49 1677
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 5
Pedagogičtí pracovníci: 6 2
Profesoři: 2 0
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 2 2
Celkový počet vyučujících: 7 3
zaměstnanců: 7 3
Celkový počet doktorských studentů: 5 4
z toho v kombinované formě: 3 3

platné ke dni 28. 9. 2020