Personální zabezpečení studijního programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů