Personální zabezpečení studijního programu Speciální pedagogika

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů