Personální zabezpečení studijního programu Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů