Personální zabezpečení studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů