Personální zabezpečení studijního programu Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů