Personální zabezpečení studijního programu Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů