Personální zabezpečení studijního programu Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů