Personální zabezpečení studijního programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů