Personální zabezpečení studijního programu Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů