Personální zabezpečení studijního programu English Language for Education

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů