Personální zabezpečení studijního programu Lower Secondary School English Language Teacher Training

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů