Personální zabezpečení studijního programu Logopedie

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů