Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Katedra mezinárodního a evropského práva

Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 3402

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 16 6
Pedagogičtí pracovníci: 14 5
Profesoři: 3 1
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 6 3
Asistenti: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 15 6
Celkový počet vyučujících: 21 8
zaměstnanců: 15 5
studentů: 1 0
externistů: 5 3
Celkový počet doktorských studentů: 17 8
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 13. 8. 2020