Oborová komise Právnické fakulty

pro obor Občanské právo

Předseda

Interní členové

Externí členové