Oborová komise Právnické fakulty

pro obor Teorie práva

Předseda

Interní členové

Externí členové