Oborová komise Právnické fakulty

pro obor Dějiny práva a římské právo

Externí členové