Oborová komise Právnické fakulty

pro obor Finanční právo a finanční vědy

Předseda

Interní členové

Externí členové