Oborová komise Právnické fakulty

pro obor Správní právo a právo životního prostředí

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové