Oborová komise Právnické fakulty

pro obor Právo informačních a komunikačních technologií

Předseda

Interní členové

Externí členové