Oborová rada Právnické fakulty

pro program Teorie a praxe trestního a správního procesu