Personální zabezpečení studijního programu Teorie a praxe trestního a správního procesu

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů