Oborová rada Právnické fakulty

pro program Comparative Constitutional Law