Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Právnická fakulta


Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 1210
549 49 1211
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 211 93
Pedagogičtí pracovníci: 125 39
Profesoři: 12 3
Docenti: 36 8
Odborní asistenti: 60 21
Asistenti: 12 5
Lektoři: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 46 24
Ostatní zaměstnanci: 41 31
Celkový počet externích pracovníků: 132 29
Celkový počet vyučujících: 267 97
zaměstnanců: 137 45
studentů: 17 5
externistů: 113 47
Celkový počet studentů: 2524 1335
bakalářské studijní programy: 471 315
z toho v kombinované formě: 471 315
magisterské studijní programy: 1789 882
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 114 69
z toho v kombinované formě: 114 69
doktorské studijní programy: 150 69
z toho v kombinované formě: 47 18

platné ke dni 9. 7. 2020