Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 224 95
Pedagogičtí pracovníci: 138 41
Profesoři: 18 4
Docenti: 34 8
Odborní asistenti: 61 19
Asistenti: 14 5
Lektoři: 11 5
Odborní a techničtí pracovníci: 43 20
Ostatní zaměstnanci: 43 34
Celkový počet externích pracovníků: 128 27
Celkový počet vyučujících: 247 75
zaměstnanců: 158 46
externistů: 102 32
Celkový počet studentů: 3265 1759
bakalářské studijní programy: 501 325
z toho v kombinované formě: 501 325
magisterské studijní programy: 2452 1268
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 156 100
z toho v kombinované formě: 156 100
doktorské studijní programy: 156 66
z toho v kombinované formě: 46 18

platné ke dni 2. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info