Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 236 101
Pedagogičtí pracovníci: 136 40
Profesoři: 18 5
Docenti: 35 8
Odborní asistenti: 64 20
Asistenti: 8 2
Lektoři: 11 5
Odborní a techničtí pracovníci: 55 25
Ostatní zaměstnanci: 46 36
Celkový počet externích pracovníků: 151 50
Celkový počet vyučujících: 252 81
zaměstnanců: 145 43
studentů: 16 9
externistů: 91 29
Celkový počet studentů: 3457 1847
bakalářské studijní programy: 560 353
z toho v kombinované formě: 560 353
magisterské studijní programy: 2523 1282
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 208 136
z toho v kombinované formě: 208 136
doktorské studijní programy: 166 76
z toho v kombinované formě: 42 15

platné ke dni 29. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info