Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Právnická fakulta


Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
Telefon: 549 49 1210
549 49 1211
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 212 97
Pedagogičtí pracovníci: 123 39
Profesoři: 13 4
Docenti: 35 9
Odborní asistenti: 55 18
Asistenti: 16 7
Lektoři: 4 1
Odborní a techničtí pracovníci: 49 28
Ostatní zaměstnanci: 42 32
Celkový počet externích pracovníků: 183 52
Celkový počet vyučujících: 259 97
zaměstnanců: 130 40
studentů: 11 7
externistů: 118 50
Celkový počet studentů: 3081 1592
bakalářské studijní programy: 677 424
z toho v kombinované formě: 677 424
magisterské studijní programy: 2078 995
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 151 88
z toho v kombinované formě: 151 88
doktorské studijní programy: 175 85
z toho v kombinované formě: 54 22

platné ke dni 14. 10. 2019