Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Právnická fakulta


Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 1210
549 49 1211
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 213 96
Pedagogičtí pracovníci: 127 41
Profesoři: 13 4
Docenti: 37 8
Odborní asistenti: 56 20
Asistenti: 16 7
Lektoři: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 44 23
Ostatní zaměstnanci: 43 33
Celkový počet externích pracovníků: 137 40
Celkový počet vyučujících: 259 96
zaměstnanců: 137 46
studentů: 10 5
externistů: 112 45
Celkový počet studentů: 2859 1484
bakalářské studijní programy: 601 384
z toho v kombinované formě: 601 384
magisterské studijní programy: 1955 942
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 141 81
z toho v kombinované formě: 141 81
doktorské studijní programy: 162 77
z toho v kombinované formě: 50 19

platné ke dni 21. 2. 2020