Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Právnická fakulta


Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 1210
549 49 1211
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 213 92
Pedagogičtí pracovníci: 124 37
Profesoři: 13 4
Docenti: 35 7
Odborní asistenti: 59 20
Asistenti: 10 3
Lektoři: 7 3
Odborní a techničtí pracovníci: 48 24
Ostatní zaměstnanci: 42 32
Celkový počet externích pracovníků: 188 44
Celkový počet vyučujících: 256 95
zaměstnanců: 137 40
studentů: 22 15
externistů: 97 40
Celkový počet studentů: 3140 1640
bakalářské studijní programy: 589 383
z toho v kombinované formě: 589 383
magisterské studijní programy: 2194 1061
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 176 112
z toho v kombinované formě: 176 112
doktorské studijní programy: 181 84
z toho v kombinované formě: 54 17

platné ke dni 2. 12. 2020