Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 223 93
Pedagogičtí pracovníci: 135 37
Profesoři: 16 5
Docenti: 37 8
Odborní asistenti: 63 18
Asistenti: 8 2
Lektoři: 10 4
Odborní a techničtí pracovníci: 47 24
Ostatní zaměstnanci: 42 32
Celkový počet externích pracovníků: 58 19
Celkový počet vyučujících: 243 78
zaměstnanců: 142 40
studentů: 26 15
externistů: 75 23
Celkový počet studentů: 3143 1681
bakalářské studijní programy: 545 337
z toho v kombinované formě: 545 337
magisterské studijní programy: 2243 1137
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 186 125
z toho v kombinované formě: 186 125
doktorské studijní programy: 169 82
z toho v kombinované formě: 48 20

platné ke dni 18. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info