Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 214 91
Pedagogičtí pracovníci: 126 37
Profesoři: 13 4
Docenti: 36 7
Odborní asistenti: 61 20
Asistenti: 8 3
Lektoři: 8 3
Odborní a techničtí pracovníci: 47 23
Ostatní zaměstnanci: 42 32
Celkový počet externích pracovníků: 138 33
Celkový počet vyučujících: 248 90
zaměstnanců: 136 40
studentů: 14 8
externistů: 98 42
Celkový počet studentů: 2987 1568
bakalářské studijní programy: 554 364
z toho v kombinované formě: 554 364
magisterské studijní programy: 2102 1020
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 160 103
z toho v kombinované formě: 160 103
doktorské studijní programy: 171 81
z toho v kombinované formě: 51 17

platné ke dni 19. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info