Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 06, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 06
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 09
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 29 5
Pedagogičtí pracovníci: 13 0
Profesoři: 6 0
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 12 2
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 5 1
Celkový počet vyučujících: 22 1
zaměstnanců: 21 1
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 17 5
z toho v kombinované formě: 4 1

platné ke dni 19. 1. 2020