Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 06, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Ústav fyzikální elektroniky

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 06
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 07
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1435
549 49 7914
549 49 7943
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 67 17
Pedagogičtí pracovníci: 24 3
Profesoři: 5 0
Docenti: 13 2
Odborní asistenti: 1 1
Lektoři: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 0
Odborní a techničtí pracovníci: 36 8
Ostatní zaměstnanci: 8 6
Celkový počet externích pracovníků: 38 13
Celkový počet vyučujících: 45 7
zaměstnanců: 39 6
studentů: 4 0
externistů: 2 1
Celkový počet doktorských studentů: 32 10
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 6. 6. 2020