Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 06, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Ústav fyzikální elektroniky

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 06
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 07
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1435
549 49 7914
549 49 7943
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 70 17
Pedagogičtí pracovníci: 26 3
Profesoři: 5 0
Docenti: 14 2
Odborní asistenti: 4 1
Lektoři: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 37 8
Ostatní zaměstnanci: 8 6
Celkový počet externích pracovníků: 60 24
Celkový počet vyučujících: 40 4
zaměstnanců: 37 4
studentů: 1 0
externistů: 2 0
Celkový počet doktorských studentů: 30 10
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 23. 10. 2020