Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 06, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 06
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 36 7
Pedagogičtí pracovníci: 19 2
Profesoři: 5 1
Docenti: 8 0
Odborní asistenti: 4 0
Lektoři: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 15 3
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 5 0
Celkový počet vyučujících: 32 4
zaměstnanců: 27 2
studentů: 4 2
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 28 6
z toho v kombinované formě: 5 0

platné ke dni 25. 1. 2020