Oddělení fyziologie a imunologie živočichů

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 54 32
Pedagogičtí pracovníci: 20 7
Profesoři: 4 1
Docenti: 5 2
Odborní asistenti: 7 1
Lektoři: 3 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 32 23
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 19 14
Celkový počet vyučujících: 23 10
zaměstnanců: 22 9
externistů: 1 1

platné ke dni 28. 11. 2020