Oddělení fyziologie a imunologie živočichů

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 51 30
Pedagogičtí pracovníci: 20 7
Profesoři: 4 1
Docenti: 5 2
Odborní asistenti: 7 1
Lektoři: 3 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 29 21
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 6 3
Celkový počet vyučujících: 22 10
zaměstnanců: 22 10

platné ke dni 20. 9. 2020