Oddělení mikrobiologie

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 8
Pedagogičtí pracovníci: 7 3
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 2 1
Lektoři: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 7 4
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 11 6
zaměstnanců: 11 6

platné ke dni 3. 7. 2020