Výzkum terestrických bezobratlých

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 25 9
Pedagogičtí pracovníci: 6 1
Profesoři: 1 0
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 1 0
Lektoři: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 19 8
Celkový počet externích pracovníků: 5 3
Celkový počet vyučujících: 10 2
zaměstnanců: 9 2
externistů: 1 0

platné ke dni 31. 10. 2020