Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 08, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Ústav antropologie

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 08
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 02
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1432
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 17 8
Pedagogičtí pracovníci: 10 2
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 4 0
Asistenti: 1 1
Lektoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 3
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 9 5
Celkový počet vyučujících: 12 4
zaměstnanců: 11 4
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 10 8
z toho v kombinované formě: 3 3

platné ke dni 28. 10. 2020