Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 05, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Geografický ústav

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 05
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 04
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1490
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 61 15
Pedagogičtí pracovníci: 31 4
Profesoři: 3 0
Docenti: 7 0
Odborní asistenti: 18 4
Lektoři: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 26 8
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 18 11
Celkový počet vyučujících: 64 14
zaměstnanců: 41 7
studentů: 20 4
externistů: 3 3
Celkový počet doktorských studentů: 82 25
z toho v kombinované formě: 15 5

platné ke dni 3. 12. 2020