Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 05, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Geografický ústav

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 05
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 04
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1490
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 57 15
Pedagogičtí pracovníci: 30 4
Profesoři: 3 0
Docenti: 7 0
Odborní asistenti: 17 4
Lektoři: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 24 9
Ostatní zaměstnanci: 3 2
Celkový počet externích pracovníků: 15 6
Celkový počet vyučujících: 67 13
zaměstnanců: 40 6
studentů: 24 6
externistů: 3 1
Celkový počet doktorských studentů: 76 19
z toho v kombinované formě: 15 3

platné ke dni 30. 5. 2020