Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 4 2

platné ke dni 10. 4. 2020