Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 64 38
Pedagogičtí pracovníci: 4 0
Profesoři: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 51 32
Ostatní zaměstnanci: 9 6
Celkový počet externích pracovníků: 95 92
Celkový počet vyučujících: 4 2
zaměstnanců: 3 1
externistů: 1 1

platné ke dni 2. 12. 2020