Personální zabezpečení studijního programu Životní prostředí a zdraví

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů