Oborová rada Přírodovědecké fakulty

pro program Molekulární a buněčná biologie a genetika