Personální zabezpečení studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj

Oborová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů