Personální zabezpečení studijního programu Fyzika

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů