Personální zabezpečení studijního programu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů