Personální zabezpečení studijního programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů