Personální zabezpečení studijního programu Aplikovaná a environmentální geologie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů