Personální zabezpečení studijního programu Aplikovaná geografie a geoinformatika

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů