Personální zabezpečení studijního programu Geoenvironmentální rizika a sanace

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů